Інформація

щодо офіційного публічного захисту кандидатських та докторських дисертацій

30.06.2020- засідання ради

опубліковано 2 січ. 2018 р., 09:48 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 19 черв. 2020 р., 13:50 ]

30 червня 2020 року о 10 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.


        1. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

        Дисертант -  Бен Салем Федія.

        Назва дисертації - Клініко-прогностичне значення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом.

2. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія.

Дисертант -  Яхницька Мар’яна Михайлівна.

Назва дисертації - Особливості електролітного обміну в пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Без названия

опубліковано 29 трав. 2017 р., 12:28 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 27 січ. 2018 р., 09:36 ]


1-2 of 2