Інформація

щодо офіційного публічного захисту кандидатських та докторських дисертацій

27.11.2018 - засідання ради

опубліковано 2 січ. 2018 р., 09:48 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 26 жовт. 2018 р., 12:23 ]

27 листопада 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.


1. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія.

Дисертант -  Чалий Микола Вікторович.

Назва дисертації - Клініко-лабораторні та інструментальні критерії  диференційної діагностики печінкової і  позапечінкової портальної гіпертензії.Без названия

опубліковано 29 трав. 2017 р., 12:28 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 27 січ. 2018 р., 09:36 ]


1-2 of 2