08.02.2018 - засідання ради

опубліковано 2 січ. 2018 р., 09:48 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 2 січ. 2018 р., 10:15 ]

08 лютого 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.


1. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

Дисертант -  Бен Амід Муна.

Назва дисертації - Особливості нейрогуморальних факторів та ендотеліальної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперсимпатикотонією; диференційований вибір лікування.

2. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія.

Дисертант - Пасічна Ірина Олександрівна

Назва дисертації - Антибіотикоасоційовані порушення функції кишечника та їх роль у розвитку синдрома подразненної кишки.


ċ
Mouna-cardiology-aref.rar
(55k)
Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02,
2 січ. 2018 р., 09:51
ċ
Pasichna-gastroenterology-aref.rar
(93k)
Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02,
2 січ. 2018 р., 09:51
Comments