08.04.2019 - засідання ради

опубліковано 2 січ. 2018 р., 09:48 Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02   [ оновлено 7 бер. 2019 р., 13:49 ]

08 квітня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.


        1. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія.

        Дисертант -  Карпенко Ганна Володимирівна.

        Назва дисертації - Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого підходу до профілактики бактеріальних ускладнень у дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції.

2. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

Дисертант - Хомич Аліна Василівна.

Назва дисертації Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної систолічної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця  після стентування коронарних артерій.
ċ
Karpenko-pediatry-aref.rar
(433k)
Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02,
7 бер. 2019 р., 13:49
ċ
Khomych-cardiology-aref.rar
(453k)
Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02,
7 бер. 2019 р., 13:49
Comments